Kennisbank

Employer Branding

In de huidige arbeidsmarkt zijn werknemers steeds lastiger aan te trekken. De concurrentie om gekwalificeerde kandidaten aan te trekken is dan ook erg groot. Daardoor wordt het creëren en onderhouden van een sterk werkgeversmerk steeds belangrijker. Employer branding is het vormgeven en communiceren van het imago en de reputatie van een organisatie als werkgever. Het is tegenwoordig niet echt meer een optie, maar eerder een noodzaak.
employer branding

Wat houdt employer branding in?

Employer branding is het proces waarbij een organisatie haar imago en reputatie probeert vorm te geven en te communiceren. Het doel is hierbij om nieuw talent aan te trekken, te behouden en te motiveren. Dit proces gaat verder dan enkel het aantrekken van nieuw personeel. Het draait ook om het creëren en ontwikkelen van een aangename werkomgeving die de huidige werknemers als positief ervaren.

Als we praten over employer branding, dan praten we niet over salaris, maar over secundaire arbeidsvoorwaarden en andere aspecten. Het doel is niet om op het gebied van salaris te concurreren. Employer branding heeft namelijk juist als doel om werknemers voor een organisatie te laten kiezen omdat ze zich aangetrokken voelen tot deze organisatie. Een werkgever wil toekomstige werknemers tot de organisatie aantrekken, door een positief imago en gevoel te uiten dat sterk genoeg is om hen aan te spreken. Zo kiezen de potentiële werknemers niet voor het salaris maar juist voor het positieve bedrijfsimago.

employer branding

Waarom employer branding essentieel is voor bedrijfssucces

Sterke employer branding is tegenwoordig niet meer weg te denken uit organisaties die serieus werken aan het werven van nieuwe werknemers.  Voor werknemers liggen er genoeg banen voor het oprapen binnen verschillende sectoren en branches. Doormiddel van employer branding kan de werkgever mee concurreren op de arbeidsmarkt die vol zit met gekwalificeerde werknemers. Uiteindelijk wil een organisatie gekwalificeerde werknemers werven, om zo het bedrijf ook intern te laten groeien en verbeteren.

Ook is het niet geheel onbelangrijk om mee te geven dat employer branding een proces is dat geen uiteindelijk doel heeft. Elk bedrijf heeft een eigen bedrijfscultuur, maar ook die cultuur verandert geleidelijk door de tijd heen. Een organisatie kan twintig vacatures online hebben staan, maar als daar niks mee gebeurt dan zullen die vacatures voor lange tijd niet ingevuld worden. Employer branding is daarom ook de perfecte aanpak om deze vacatures vervuld te krijgen.

Een andere reden waarom employer branding essentieel is voor bedrijssucces is omdat het bijdraagt aan het minimaliseren van het verloop van bestaand personeel. Uiteraard is het bij de meeste bedrijven gewenst dat er nieuwe werknemers binnenkomen. Echter, als deze werknemers niet langdurig in dienst blijven dan wordt employer branding nog steeds niet op optimale wijze gebruikt.

Het belang van huidige werknemers binnenboord houden is namelijk niet te onderschatten. Minder verloop van personeel zorgt er uiteraard voor dat je minder nieuw personeel aan hoeft te trekken. Maar het zorgt er ook voor dat jouw huidige personeel, die reeds bekend zijn met de normen en waarden van het bedrijf, door kunnen groeien naar hogere en meer specialistische functies binnen de organisatie. En die functies zijn vaak het lastigste in te vullen.

Niet alleen is het financieel aantrekkelijk om huidige werknemers door te laten groeien binnen een bedrijf, er is ook geen groter compliment voor werknemers en werkgevers wanneer bestaand personeel grote stappen maakt.

Werkgeversimago 

Bij employer branding denkt men vaak dat het enkel draait om de boodschap die je communiceert. Echter is het daadwerkelijke imago wat jij als werkgever hebt bij jouw werknemers nog van veel groter belang. De sfeer en het imago binnen de organisatie komt namelijk altijd naar buiten via het bestaande personeel, klanten of leveranciers. Onderaan de streep is er niets krachtiger dan werknemers die een positief verhaal over jou als werkgever vertellen in persoonlijke kringen. Een goede naam gaat net zo snel rond als een slechte naam, en niets is krachtiger dan mond tot mond reclame.

Door een sterk werkgeversimago te hebben kan een organisatie zich daadwerkelijk onderscheiden. Dit is van groot belang vanwege de felle concurrentie op de arbeidsmarkt. Het imago dat een werkgever heeft is namelijk cruciaal voor het aantrekken van talent. Een werkgeversimago kan vormgegeven worden door verschillende aspecten en arbeidsvoorwaarden zoals:

Loopbaanontwikkeling:

De mogelijkheid voor professionele groei en persoonlijke ontwikkeling door middel van trainingen, cursussen, leerprogramma’s en doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.

Flexibiliteit:

Het bieden van flexibele werktijden en werklocaties geeft werknemers de ruimte om meer balans te vinden tussen werk en het steeds drukker wordende privéleven.

Bedrijfscultuur:

Bedrijfscultuur omvat de normen, waarden en sociale dynamiek binnen een organisatie. Een organisatie probeert een positieve en ondersteunende werkomgeving creëren. Het vormt de basis voor teambinding, samenwerking en motivatie onder werknemers.

Werksfeer:

Er wordt gekeken naar de beschikbare faciliteiten, op welke manier de werknemers met elkaar werken en hoe het gehele team met elkaar communiceert. Ook wordt er gekeken of er een ruimtelijke werkplek is waarbij er ook plaats gemaakt kan worden voor zowel ontspanning als samenwerking.

Voordelen en beloningen:

Dit omvat alle aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers zoals prestatiegerichte bonussen, gezondheidszorg, korting op de sportschool, pensioenregelingen, en verzekeringen.

Reputatie:

Positieve uitingen van huidige en voormalige medewerkers, erkenning in de industrie, de aanwezigheid op sociale media en relevante evenementen.

Door deze aspecten goed te beheren en ook op een positieve manier uit te drukken, kan de organisatie een sterk werkgeversimago ontwikkelen. Als werkgever bevordert dit niet alleen het wervingsproces naar gekwalificeerde werknemers, maar ook het werkgeluk voor de huidige werknemers.

Van fundament tot strategie

In de huidige arbeidsmarkt zien wij dat er eigenlijk twee verschillende niveaus zijn op het gebied van employer branding.

  1. Het fundament van employer branding

Als we spreken over het fundament van employer branding, dan denken we aan organisaties die praktisch geen kennis hebben over de employer branding. We zien dat deze organisaties vaak een vacature pagina hebben en hier verder niet veel mee doen. Deze werkgevers proberen soms ook nog te concurreren op salaris en niet op de werkgeversimago en feeling.

Vaak is te zien dat bedrijven met deze werkwijze wisselvallige resultaten behalen. Ook is te zien dat deze werkgevers niet de volledige potentie van employer branding realiseren.

  1. Strategische benadering

Het andere niveau van employer branding is een meer volledige visie op het werven en behouden van personeel. Dit is vaak weggelegd voor organisaties die strategischer te werk gaan als het gaat om de invulling van vacatures. Voor deze organisaties is het van belang om goed na te denken over hoe zij als bedrijf naar buiten willen treden.

Om dit concreet te maken geven we graag een voorbeeld waarmee men op een sterke manier aan het werkgeversvertrouwen in een bedrijf kan werken. Om het imago van het bedrijf in de ogen van de buitenwereld te verbeteren kan het enorm waardevol zijn om werknemers aan het woord te laten. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door werknemers een platform te geven in de vorm van een interview dat vastgelegd wordt op beeld.

De medewerkers van de organisatie vertellen hun ervaring met het bedrijf en waarom ze er graag werken. Dit heeft een positief effect op het imago en het creëert een persoonlijk gevoel.

Deze gemaakte beelden kunnen aan de basis liggen van een sterke marketing campagne. Uiteraard kan deze content ook geplaatst worden op de ‘werken bij’ website. Potentiële sollicitanten zullen zich meer kunnen herkennen in deze werknemers die een functie bekleden die zij zelf eventueel ook willen vervullen. Dit schept een ander gevoel dan wanneer de baas van het bedrijf aan het woord is.

We benoemden net al kort de ‘werken bij’ website. Dit is een ander belangrijk onderdeel van employer branding. Dit is een aparte (sub)website buiten de reguliere website die volledig gericht is op het aannemen en benaderen van nieuwe werknemers. Hierdoor valt de potentiële sollicitant niet over alle marketing kreten die gericht zijn op de klant, maar worden ze aangesproken als sollicitant. Dit creëert een prettige ervaring.

Dit zijn slechts twee onderdelen van de strategische benadering van employer branding. Wanneer je employer branding goed aanpakt zal dit een prijskaartje met zich meebrengen. Dit prijskaartje valt echter in het niets vergeleken met de potentiële inkomsten die misgelopen worden door onderbezetting, kosten aan een recruiter of kosten aan een hoger salaris.

Geen Gedoe met jouw employer branding

Employer branding op de juiste manier inzetten is zeker geen eenvoudige taak. Het succesvol opzetten van een sterke employer branding vereist kennis en ervaring. Geen Gedoe heeft als marketingbureau de juist kennis en expertise om te zorgen dat employer branding op de correcte wijze geïmplementeerd wordt.

Wij begrijpen dat je als bedrijf niet direct een concreet stappenplan hebt waar je mee aan de slag kan als je wil starten met employer branding. Daar willen wij graag verandering in brengen. Dit doen we zodat jij met jouw organisatie al zou kunnen nadenken over de verschillende aspecten binnen employer branding.

  1. Intern inventariseren

Als eerste is het ontzettend belangrijk om intern met het managementteam te kijken wat de waarden van het bedrijf zijn. Welke bedrijfscultuur hangt hieraan vast? Zo kom je duidelijker tot de kern van je organisatie.

Verder probeer je belangrijke en unieke kenmerken te identificeren die aantrekkelijk zijn voor de huidige en toekomstige werknemers. Doe je dit, dan zet je al een stap in de goede richting.

  1. Doelgroep analyseren

Daarna ga je als bedrijf analyseren wat de doelgroep is van jouw organisatie. Probeer jezelf af te vragen: wat voor personeel zoek ik? Welke mensen passen bij mijn organisatie? Welke vereisten stel ik voor mijn personeel? Door deze informatie duidelijk op een rijtje te hebben kan je ook specifieker te werk gaan, om zo de gewenste doelgroep aan te spreken.

  1. Heden en toekomst

Na verloop van tijd veranderen en groeien de meeste bedrijven. Bij deze groei horen ook interne veranderingen. Deze veranderingen veranderen de bedrijfscultuur van de organisatie vaak. Je gaat bekijken wie je als bedrijf nu bent, maar ook wie je wilt worden. Door je visie voor de toekomst duidelijk in kaart te hebben, kan je daar weer gepast op anticiperen.

  1. Waar wil je gezien worden?

Daarnaast wil je als bedrijf goed gaan nadenken over waar je gezien wilt worden. Op welke kanalen of plekken moet de doelgroep jouw bedrijf tegenkomen? Probeer op een creatieve en originele wijze naar buiten treden. Hierdoor zal je hoogstwaarschijnlijk op een goede wijze de juiste doelgroep bereiken.

  1. Eerlijk in de spiegel kijken

Als je op dit punt in het stappenplan bent, sta je op het punt om naar buiten te treden met jouw employer branding. Het is dan echter van groot belang dat je daarvoor een eerlijke blik werpt op wat je gaat communiceren. Deze communicatie is namelijk enkel waardevol wanneer alle beloftes die je maakt ook waargemaakt worden. Ben je ook daadwerkelijk die goede werkgever, of zeg je alleen maar dat je dat bent. Als dat laatste het geval is, dan is het raadzaam om weer voor aan in dit stappenplan te beginnen. Een onoprechte campagne valt namelijk altijd door de mand.

Het tot leven laten komen van dit stappenplan is wellicht gecompliceerder dan je denkt. Geen Gedoe helpt je graag met het volgen van dit stappenplan, en het opzetten van jouw unieke en persoonlijke employer branding.

Geen Gedoe staat altijd voor je klaar, aarzel niet en neem snel contact met ons op. Wij geven je graag diepgaandere informatie en helpen je verder met alles op het gebied van employer branding. Verder zijn wij ook gespecialiseerd op het gebied van strategische marketing en het bouwen van websites.

Ook interessant